Sveikatos žurnalistų asociacija

Asociacijos tikslas – kelti profesinį lygį žurnalistų, kuriančių medicinos, sveikatos ir ekologijos temomis, rūpintis jų profesiniu mokymusi bei kelti sveikatos žurnalisto profesijos prestižą ir socialinį vaidmenį visuomenėje.

Jau šeštus metus skaičiuojanti, 2011 m. pabaigoje įkurta Sveikatos žurnalistų asociacija. Asociacijos tikslas – kelti profesinį lygį žurnalistų, kuriančių medicinos, sveikatos ir ekologijos temomis, rūpintis jų profesiniu mokymusi bei kelti sveikatos žurnalisto profesijos prestižą ir socialinį vaidmenį visuomenėje.

"Asociacija steigta siekiant sukurti sveikatos žurnalistų bendruomenę, kurios nariai vieni kitus palaikytų, dalintųsi informacija, padėtų siekti bendrų tikslų."

Asociacijos veiklos kryptys

  •  Profesinis mokymasis (seminarai, susitikimai, diskusijos)
  • Inicijavimas ir dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose
  • Žodžio laisvės gynimas, žurnalistų solidarumo ir etikos stiprinimas
  • Naudingų ryšių su kitomis organizacijomis palaikymas
  • Informacinės, metodinės, konsultacinės, analitinės ir organizacinės pagalbos asociacijos nariams teikimas.

Asociacija įkurta turint tikslą ugdyti ir stiprinti sveikatos bei ekologijos temomis besidomintį, norintį specializuotis žurnalistą. Todėl nuolat rengiami sveikatos žurnalisto profesinę kvalifikaciją didinantys seminarai, diskusijos, konferencijos. Buvimas asociacijos nariu leidžia būti ne tik visuomenės, sveikatos politikos stebėtoju, bet ir šių procesų dalyviu.

Kontaktai ir narystė

Asociacijos steigėjai – Daiva Ausėnaitė, Angelė Kiliuvienė ir Jurga Grigienė. Asociacijos pirmininkė Daiva Ausėnaitė.

Daiva Ausėnaitė
Pirmininkė
Tel. 868 77 35 37
El. paštas: pirmininke@sza.lt

Angelė Kiliuvienė
Steigėja  
Tel. 8600 39 889
El. paštas: Angele@sza.lt

Jurga Grigienė
Steigėja  
Tel. 8606 255 70
El. paštas: Jurga@sza.lt

Į Sveikatos žurnalistų asociaciją galima įstoti pateikus tokius dokumentus:

  • prašymą stoti,
  • gyvenimo aprašymą.

Dokumentus siųskite adresu: pirmininke@sza.lt. Sprendimas priimamas per 30 kalendorinių dienų.

Metinis nario mokestis – 15 eur.

...puslapis kuriamas...